Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
  • Internet Explorer 9 (Download)
  • Firefox (Download)
  • Chrome (Download)

    Chào mừng quý khách đến với Jenco Vietnam

    0902.937.088

    Hỗ trợ trực tuyến

    Skype Me™!
    lien.ans@ansvietnam.com
    0902.937.088

     

    Thăm dò ý kiến

    Currently no active poll.

    Ứng dụng

    Danh mục ứng dụng Loại ứng dụng:
    Hướng dẫn sử dụng máy

    Thống kê website

    • Thành viên online Thành viên online
      • Tổng cộng Đang online 2
      • Khách Khách 2
      • Thành viên Thành viên 0
      • Tổng cộng Lượt truy cập 0030668

    Price list

    jenco vietnam-price list jenco-ansvietnam 

    Đăng bởiAdmin

     

    Model Description
    Pen
    110 Conductivity pen (10-1999 uS) with screw driver, leather pouch and batteries
    111 Conductivity pen (0.1-19.9 mS) with screw driver, leather pouch and battereis 
    112 Conductivity pen (1-199 uS) with screw driver, leather pouch and batteries 
    113 TDS pen (10-1990ppm) with screw driver, leather pouch and batteries
    115 Conductivity pen (0.1-99.9 uS) with screw driver, leather pouch and batteries
    610 pH pen, single point calibration with screw driver, leather pouch and batteries.
    620D pH pen, two point calibration with screw driver, leather pouch and batteries
    650 ORP pen (+/-999mV) with screw driver, leather pouch and batteries
    EC330 Conductivity pen (0-1999uS/cm; 0-19.99mS/cm) with belt clip and batteries
    EC331 Conductivity pen (0.1-199.9uS/cm) with belt clip and batteries
    pH630 pH pen, 1 to 3 point calibration with belt clip and batteries
    pH619 pH pen, graphic LCD, 1 to 3 point calibration with belt clip and batteries
    pH618N pH pen, graphic LCD, 50 data set memory, 1 to 3 point calibartion with blet clip and batteries
    ORP628N ORP pen (+/-999mV), graphic LCD, 50 data set memory with belt clip and batteries
    Benchtop
    3173 Benchtop Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries and AC adapter
    3173 KA 3173 with 106L Conductivity cell 
    3173R Benchtop Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries, AC adapter and RS232 interface software
    3173R KA 3173R with 106L Conductivity cell
    3107 Benchtop Conductivity/Salt/Temp meter with batteries, RS-232 Interface software and AC adapter
    3107 KA 3107 with 106L Conductivity cell
    3175 Benchtop Conductivity/TDS/Temp meter with batteries and AC adapter
    3175KA 3175 with 106L Conductivity cell
    6173 Benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries and AC adapter
    6173 KA 6173 with 600P pH electrode
    6173 KB 6173 with 6005P pH electrode
    6173R Benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries, RS-232 Interface software and AC adapter
    6173R KA 6173R with 600P pH electrode
    6173R KB 6173R with 6005P pH electrode
    6219 Benchtop pH/ORP/Ion/Temp meter with batteries, RS-232 Interface and AC adapter
    6219 KA 6219 with 600P pH electrode
    6219 KB 6219 with 6005P pH electrode
    6175 Benchtop pH/ORP/Temp meter with batteries and AC adapter 
    6175KA 6175 with 600P pH electrode
    6175KB 6175 with 6005P pH electrode
    6307 Benchtop pH/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries, RS-232 interface software and AC adapter 
    6307 KA 6307 with 600P pH electrode and 106L Conductivity cell
    9173 Benchtop DO/Temp meter with batteries and AC adapter
    9173 KA 9173 with LD-900-7 DO electrode and LD-900-3A membrane kit
    9173R Benchtop DO/Temp meter with batteries, RS-232 interface software and AC adapter
    9173R KA 9173 with LD-900-7 DO electrode and LD-900-3A membrane kit
    Handheld
    3010M Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries, memories
    3010M KA 3010M with 106A Conductivity cell and carrying case
    3020M Handhedl Conductivity/TDS/Salt/Temp with batteries
    3020M KA 3020M with 3020P Conductivity cell and carrying case
    3250M Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries and RS232 inetrface software
    3250M KA 3250M with 106L Conductivity cell, carrying case
    EC3840 Handheld Conductivity/TDS/Salt/Temp meter with batteries and rubber boot
    EC3840KA EC3840 with 3840NP Conductivity cell and soft pouch
    6010N Handheld pH/ORP meter with batteries
    6010N KA pH6010 with 600P pH electrode, carrying case and Buffer (pH4.00, 6.86)
    6010M Handheld pH/ORP meter with batteries
    6010M KA pH6010M with 6003P pH electrode, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86)
    pH6810 Handheld pH/ORP meter with batteries and rubber boot
    pH6810 KA pH6810 with 6810NP pH electrode, soft pouch and buffer (pH4.00, 6.86)
    6231 Handheld pH/ORP/Temp meter with batteries
    6231 KA 6231 with 600P pH electrode, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86) 
    6231 KB 6231 with 6005P pH electrode, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86)
    6230M Handheld pH/ORP/Temp meter with batteries and  RS-232 interface software
    6230M KA 6230M with 600P pH electrode, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86)
    6230M KB 6230M with 6005P pH electrode, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86)
    6251 Handheld pH/ORP/Ion/Temp meter with batteries
    6251 KA 6251 with 600P pH electrode, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86) 
    6251 KB 6251 with 6005P pH electrode, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86)
    6350 Handheld pH/ORP/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries & RS-232 Interface software 
    6350 KA 6350 with 600P pH electrode, 106L Conductivity cell, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86)
    6350M Handheld pH/ORP/Conductivity/Salt/Temp meter with batteries and RS-232 Interface software
    6350M KA 6350M with 600P pH electrode, 106L Conductivity cell, carrying case and buffer (pH4.00, 6.86)  
    7810 Handheld thermocouple thermometer
    9010M Handheld DO/Temp meter with batteries
    9010M KA 9010M with LD-900-11 DO electrode, LD-900-3A membrane kit and carrying case
    9020M Handheld DO/Temp meter with batteries
    9020M KA 9010M with LD-900G-1 DO electrode, LD-900G-1A membrane kit and carrying case
    9251N Handheld DO/Temp meter with batteries and RS-232 Interface software
    9251N KA 9251N with LD-900-10 DO electrode, LD-900-3A membrane kit and carrying case 
    9250M Handheld DO/Temp meter with batteries and RS-232 Interface software
    9250M KA 9250M with LD-900-10 DO electrode, LD-900-3A membrane kit and carrying case 
    Industrial Online
    676 Industrial online pH/ORP moniter, 1/8 DIN with LCD display 
    691N Industrial online pH transmitter, 1/8 DIN with red LED display
    6TX Industrial online pH/ORP/Temp transmitter, 1/4 DIN with graphic display
    693ORP Industrial online ORP transmitter, 1/8 DIN with LED display 
    3671N Industrial online pH/ORP controller, 1/8 DIN with LED display
    3675 Industrial online pH/ORP controller, 1/4 DIN with LCD display
    3676 Industrial online pH/ORP controller, 1/4 DIN with red LED diplay
    6311 Industrial online pH/ORP/Temp controller, 1/4 DIN with graphic display and RS485 interface software
    6308PT Industrial online pH/Temp controller, 1/4 DIN with graphic display and RS485 interface software
    6308OT Industrial online ORP/Temp controller, 1/4 DIN with graphic display and RS485 interface software
    6308CT Industrial online Conductivity/TDS/Temp controller, 1/4 DIN with graphic display and RS485 interface software
    6312DTF Industrial online DO/Temp controller, 1/4 DIN with graphic display and RS485 interface software
    6309PDTF Industrial online pH/DO/Temp controller, 1/4 DIN with graphic display and RS485 interface software, 220V power 
    6309PDTF-1 Industrial online pH/DO/Temp controller, 1/4 DIN with graphic display and RS485 interface software, 110V power 
    6309POT Industrial online pH/ORP/Temp controller, 1/4 DIN with graphic display and RS485 interface software 
    Pen, Benchtop & Handheld Accessories:
    618P Replacement pH electrode module for pH618N / pH630 / pH619
    628P Replacement ORP electrode module for ORP628
    6810NP PC, pH/Ref/Temp electrode with 1m cable
    3840NP Epoxy, K=0.475 Conductivity cell with 1m cable
    106A/L Glass, K=1.0 Conductivity cell with 1m cable
    3020P Epoxy, K-0.475 Conductivity cell with 1 m cable
    107A/N Epoxy, K=10.0 Conductivity cell with 1m cable
    109A/L Glass, K=0.1 Conductivity cell with 1m cable
    600P PC, pH/Ref electrode with 1m cable
    6003P PC, pH/Ref/Temp electrode with 1m cable
    6005P PC, pH/Ref/Temp electrode with 1m cable
    GB-700E Glass, refillable pH electrode with 1m cable
    600L-ORP Glass, ORP electrode with 1m cable
    600S-ORP PC, ORP electrode with 1m cable
    6230A-ST Stainless steel temperature sensor with 1m cable
    LD-900-7 Epoxy, DO field electrode with 1m cable
    LD-900-10 POM, polarographic DO field probe with 3m cable
    LD-900-11 POM, polarographic DO field probe with 4m cable
    LD-900-3A Polarographic DO probe membrane kit
    LD-900G-1 Epoxy, galvanic DO probe with 4m cable
    LD-900G-1A Galanic DO probe membrane kit
    K7001 Stainless steel, general purpose, type K temperature sensor (for air and liquid immersion)
    K7002 Stainless steel,  penetration probe, type K temperature sensor (for semi-soft/frozen samples)
    K7003 Stainless steel, air/gas probe,  type K temperature sensir (for semi-soft/frozen samples)
    K7004 Stainless steel, surface probe, type K temperature sensor (for surface measurements)
    007N Electrode swing arm 
    Model#F Carrying case (for pH meter)
    Model#G Carrying case (for Conductivity meter)
    6230D115 115 Volt AC adapter
    6230D230 230 Volt AC adapter
    Industrial Online Accessories:
    IP-600-10 PPS, 3/4" NPT industrial pH electrode with 20m cable 
    IP-600-9PT/TH PPS, 3/4" NPT industrial pH electrode with ATC and 5m cable 
    IP-600-3C PPS, 3/4" NPT industrial pH electrode with 5m cable 
    IP-600-1 Glass, industrial pH electrode with 20m cable
    IR-500-8 PPS, 3/4" NPT industrial ORP electrode with 5m cable 
    392-122 Stainless steel, 3/4" NPT industrial K= 0.01 Conductivity electrode with ATC and 5m cable
    392-125 Stainless steel, 3/4" NPT industrial K= 1.0 Conductivity electrode with ATC and 5m cable
    392-126 Stainless steel, 3/4" NPT industrial K= 0.1 Conductivity electrode with ATC and 5m cable
    Oxysens120 PG13.5, industrial DO electrode with 5m cable 
    009 Electrode housing

     

    ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
    Add: D3, KDC Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
    Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403
    Email: sales.ans@ansvietnam.com; support@ansgroup.asia (Phone: 0908016350)
    Website: anhnghison.com